Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Χρειάζεται και τίτλο?

σ' αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπάααωωωωω
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ
Σε αγαπώ.
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ


Σ'αγαπάω............
ακόμη...........................

σ'αγαπώ σ'αγαπώ
σ'αγαπώ σ'αγαπώ σ'αγαπώ

ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΑΚΟΜΗ!
γαμώτεν.

...........................................
τά 'παιξα.